Обща информация

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две
  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две

Акционери в Дружеството са:

1 "Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 %
2 "Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 %
3 "Телсо" АД, притежаващо 1.57 %

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

Информация относно COVID-19

Заповед на МЗ за въвеждане на мерки срещу COVID-19

Заповед № РД-01-265/14.05.2020г.

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.

Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г.

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

Уведомление за поверителност

Уведомление за застрахователно събитие по застраховка "Заболяване"

НРД 2020 Цени на здравни услуги

Електронна здравна карта

2020-12-09

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за използване на електронна здравна карта през сайта ни. За целта трябва да се регистрирате в клиентския ни портал като потребител. Електронна здравна карта може да бъде представена при ползване на услуги в лечебните заведения.

Важна информация относно COVID-19

2020-05-14

Уважаеми клиенти,
подробности за мерките, които „ОЗОФ-Доверие ЗАД“ АД предприема относно COVID-19 може да намерите ТУК.

Промени контрагенти

2019-11-20

Уважаеми клиенти,
От 28.09.2019 „ОЗОФ-Доверие ЗАД“ АД прекрати договорните отношения с Адждибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
От 13.11.2019 „ОЗОФ-Доверие ЗАД“ АД прекрати договорните отношения с МИ на МВР.

WEB заявка

2018-02-23

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за записване на час при специалист през сайта ни. За целта трябва да сте се регистрирали в онлайн системата ни. Инструкции за записване на час може да намерите ТУК.

Договор с оптики

2018-01-24

Уважаеми клиенти,
За вас "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД сключи договор с оптики "Мадрид". В тях срещу представяне на валиден здравнозастрахователен талон и лична карта можете да ползвате 30% отстъпка от цената на всички предлагани продукти (диоптрични стъкла, слънчеви очила, контактни лещи и разтвори и диоптрични стъкла).Списък на оптики "Мадрид":
1.София бул."Мадрид" 31
2.София ул."Кракра" 2(в парк Заимов)
3.София ул."Черковна" 38 търг.център CORNER оптика OPTICLASA MADRID
4.София Студентски град ул. "Осми декември" 25(срещу Студетска поликлиника)
5.София ул."Сердика"18(зад изворите с минерална вода срещу Централни Хали)

От м. Aвгуст 2020г. е сключен договор и с оптики „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В тях срещу представяне на валиден здравнозастрахователен талон и лична карта можете да ползвате 25% отстъпка от цената на диоптрични стъкла, диоптрични рамки, слънчеви очила, контактни лещи iWear; аксесоари; безплатно почистване на очила с ултразвук(важи за продукти, закупени от оптиката); безплатен сервиз на очила(важи за продукти, закупени от оптиката). Списък на оптики „ВЕ БЪЛГАРИЯ“:
1.София бул."Стамболийски" 30
2.София бул."Ситняково" 48 (в МОЛ Сердика-1)
3.София бул."Черни връх" 100 (партер Парадайс МОЛ)
4.София ул.“Околовръстно шосе“ 214 (Ринг МОЛ)
5.Плевен ул.“Димитър Константинов“23
6.Русе ул.“Георги Раковски“13
7.Шумен ул.“Димитър Благоев“7
8.Варна ул.“Андрей Сахаров“2 (Гранд МОЛ Варна, партер)
9.Велико Търново ул.“Хр.Ботев“11
10.Пловдив ул.“Златарска“12
x