Ръководство

Йорданка Николова Петкова

председател на СД

д-р Мими Микова Виткова-Петкова
изпълнителен директор

Олег Николов Недялков
член на СД

x